Dịch vụ

Phạm vi kinh doanh:

–          Dịch vụ vận chuyển các dòng xe từ 4 chỗ – 47 chỗ dành cho khách du lịch.

–          Dịch vụ xe V.I.P dành cho khách du lịch, khách thương mại trong và ngoài nước.

–          Dịch vụ vận chuyển các dòng xe từ 4 chỗ – 47 chỗ dành cho khách thương mại.

–          Dịch vụ cung cấp xe đi hãng làm việc hàng ngày theo hình thức cho thuê xe tháng.

–          Dịch vụ vận chuyển dành cho hội nghị, hội thảo, cưới hỏi.